ဟာသကမၻာ

[ Zawgyi ]

စိတ္အပန္းေျဖစရာ ဟာသမ်ဳိးစုံကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္မယ့္ App ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသဗီဒီယုိ၊ မီမီး၊ ေဆာင္းပါး စတာေတြကို App ကေန အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလို ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားၿပီး အြန္လုိင္း Offline ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 2.0 နဲ႔ အထက္မွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Download လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ Download လုပ္ပါ။

-ရဲထြဋ္ဝင္း

[ Unicode ]

စိတ္အပန္းေျဖစရာ ဟာသမ်ဳိးစုံကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္မယ့္ App ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသဗီဒီယုိ၊ မီမီး၊ ေဆာင္းပါး စတာေတြကို App ကေန အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလို ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားၿပီး အြန္လုိင္း Offline ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 2.0 နဲ႔ အထက္မွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Download လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ Download လုပ္ပါ။

-ရဲထြဋ္ဝင္း