သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုအတူတူ ၾကည့္ႏိုင္မယ့္ Watch Party feature သစ္ကို Facebook စမ္းသပ္ေန

Group ေတြမွာ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုအတူတူ ၾကည့္ႏိုင္သလို comment ေတြ အျပန္အလွန္ေရးသားႏိုင္မယ့္ Watch Party feature သစ္ကို Facebook က စမ္းသပ္ေနပါတယ္။ Watch Party မွာ group admin ေတြက ဘယ္ public Facebook ဗီဒီယိုကိုမဆို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ျပသေပးႏိုင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗီဒီယိုေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Watch Party တစ္ခု စတင္ဖို႔အတြက္ group moderator ေတြက တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ ဗီဒီယိုေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး group ထဲမွာ တင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Party တစ္ခုစတင္တဲ့အခါ အဖြဲ႕ဝင္ေတြက Watch Party widget ကို group page ေပၚမွာ ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။ Party ထဲ ဝင္ေရာက္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဗီဒီယိုကို အျခားသူေတြနဲ႔ အတူတကြၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ျပသမယ့္ ဗီဒီယိုေတြကိုလည္း အဖြဲ႕ဝင္ေတြက အစဥ္လိုက္ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ တစ္ခုေပၚကေန ဗီဒီယိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ group member ေတြရဲ႕ comment ေတြကို ဗီဒီယိုအေပၚမွာထပ္ၿပီး ျပသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Desktop ေပၚကေန ၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ comment ေတြကို ဗီဒီယိုရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းမွာ ျပသေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒီသတင္းဟာ Facebook က News Feed မွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေၾကညာၿပီး တစ္ပတ္အၾကာမွာ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: TheVerge