သမဝါယမဘဏ္မွ Youth Card ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္

သမဝါယမဘဏ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ Youth Card ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္ေသာ CB Youth ကိုစတင္ ျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ CB Youth ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြကို စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး ယင္းစုေငြကို အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိစုေဆာင္းေငြအေပၚ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “သိန္း ၅၀၀ အထိ စုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီေငြေတြကို ATM ကတ္ထဲက ျပန္ထုတ္လို႔လည္း ရတယ္”ဟု သမဝါယမဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဖျမင့္က ေျပာသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၂ အတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား CB Youth အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သမဝါယမဘဏ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကတ္တို႔ျဖင့္ စာရင္းဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းမွ စတင္စာရင္း ဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာရင္းဖြင့္ၿပီးပါက CB Bank Youth Card Design သံုးမ်ိဳးထဲမွ ႏွစ္သက္ရာဒီဇိုင္းကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကတ္ျဖင့္ မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ eAlert ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူျခင္း အစရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဲဒီကတ္နဲ႔ ေနရာေပါင္း ၁၈ ေနရာမွာ Discount ရရွိမွာပါ၊ ဘဏ္ကေပးတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြလည္း ရရွိမယ္”ဟုဦးေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ CB Youth စာရင္းကို eSavings  ဖြင့္ေပးကာ လက္ရွိေငြစု ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခံစားခြင့္ေပးေၾကာင္း၊ ကနဦး စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကို က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

CB Youth စာရင္းပိုင္ရွင္သည္ လစဥ္က်ပ္တစ္ေသာင္း မျဖစ္မေန စုေဆာင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ CB Youth စာရင္းအတြက္ မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္၏ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးတို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစဥ္ eStatement အခမဲ့ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

-ထြန္းထြန္း