လူမႈကြန္ရက္ကို တစ္ေန႔ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ သံုးစြဲသူမ်ားက အထီးက်န္သူမ်ားျဖစ္ဟုဆို

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူငယ္မ်ားဟာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ အခ်ိန္ပိုျဖဳန္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ သံုးစြဲသူက ပိုၿပီး အထီးက်န္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္သစ္ တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္ account ေတြမွာ တစ္ေန႔ကို အခ်ိန္ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ သံုးစြဲသူေတြဟာ နာရီဝက္အၾကာ သံုးစြဲသူေတြထက္ အထီးက်န္ေဝဒနာကို

ႏွစ္ဆခံစားေနရတယ္လို႔ American Journal of Preventative Medicine က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Pittsburgh တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားဟာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ရိွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၁,၇၈၇ ဦး ထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီစစ္တမ္းမွာ Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine နဲ႔ LinkedIn စတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္ဆိုက္ ၁၁ ခုကို သံုးစြဲတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

အထီးက်န္မႈကို တိုင္းတာဖို႔အတြက္ သုေတသီမ်ားက Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) လို႔ေခၚတဲ့ tool တစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ tool ဟာ လူေတြရဲ႕ အျပဳအမူ၊ စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔၊ ေရာဂါလကၡဏာတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားအရ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားကို တစ္ပတ္မွာ ၅၈ ႀကိမ္နဲ႔အထက္ သံုးစြဲသူေတြဟာ တစ္ပတ္မွာ ၉ ႀကိမ္ ေအာက္ သံုးစြဲသူေတြထက္ အထီးက်န္ေဝဒနာကို သံုးဆခံစားေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ဒါဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုပါ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာေတြနဲ႔ အထီးက်န္ေဝဒနာေတြက လူငယ္ေတြအၾကားမွာ ကပ္ေရာဂါလို ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါၿပီ” လို႔ သုေတသနအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာ Brian A. Primack က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Ref: MNT