လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်ကို အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်မည်

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်ကို လျှောက်ထားရာတွင်သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံးများတွင်လည်းကောင်း Online Web Portal ဖြစ်တဲ့ https://www.ssbmyanmar.org မှတစ်ဆင့်လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။

COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်း ယာယီအလုပ်ရပ်နားခဲ့ရသော လူမှူဖူလုံရေးအဖွဲ့နဲ့ အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် ရပ်နားထားသော ရက်များအလိုက် လုပ်ခလစာရဲ့ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်လျှောက်ထားရာတွင် အခက်အခဲရှိသူတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး နဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ (ရုံးချုပ်) ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၇၁၅၁၊ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၁၂ နဲ့ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၂၅ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။