လက္ေတြ႕အသံုးခ် Certificate in Social Media Marketing သင္တန္းဖြင့္မည္

မႏၲေလးရွိ Myanmar It Consulting မွာ Social Media Marketing သင္တန္းဖြင့္ လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းကို Small Business Owner (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Social Media ကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တတ္ေအာင္သင္ယူၿပီး Social Media Marketer မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလိုသူမ်ား၊ Online ေပၚမွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ေၾကာ္ျငာခ်င္သူမ်ား၊ မိမိကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တိုးတက္လိုေသာ လူငယ္မ်ာ (လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္မည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္မ်ားစတဲ့သူေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ Social Media Platform ေတြအားလံုးကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး Social Media Advertising Campaigns ေတြကို လက္ေတြ႕အသံုးခ် သြားႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ နံနက္၊ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီ သင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပံုမွန္သင္တန္းေၾကး ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အထူးအခြင့္အေရးအေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုးအပ္ႏွံတဲ့ သင္တန္းသား ၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး ၇၀,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဖုန္း ၀၉၇၇၄၆၄၈၄၇၉ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း