လက္ေတြ႕ပညာေရးအေနျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး သင္တန္းမ်ား ဖြá€

YGA Capital Limited သည္ လက္ေတြ႕ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၌ မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အထက္ပါ Limited မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးသူရကိုကိုက ေျပာသည္။

“မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းဘက္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ စၿပီးေတာ့ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ စဥ္စားထားတာပါ။ ေနာက္ထပ္ ၆ လေလာက္ အတြင္းမွာေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါမယ္။ ခက္ေနတာက ပညာသင္ၿပီးသြားရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ပညာသင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာက ရွားေနတာပါ။ ဦးေဆာင္မယ့္လူ ေလးငါးေယာက္ေလာက္ကိုေတာ့ ေရြးေနပါတယ္” ဟု ဦးသူရကိုကိုက ေျပာသည္။

အစီအစဥ္ကို စတင္ရန္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ YCAB Foundation ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Foundation သည္ Samsung ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္း ဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း စဥ္းစားရတယ္။ သင္တန္းက အခမဲ့ဆိုရင္လည္း တန္ဖိုးမထားမွာ စိုးရိမ္ရတယ္”ဟု သင္တန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသူရကိုကိုက ဆိုသည္။

သင္တန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ လူအမ်ားစု ေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ သင္တန္းေၾကးေကာက္ခံရန္ စဥ္းစားထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကို အခမဲ့ တက္ေရာက္ျပဳႏိုင္ရန္ စဥ္စားထားေၾကာင္း၊ သင္တန္းအေနျဖင့္ ပံုမွန္ ဝင္ေငြကို Service Center မွလည္း ျပန္လည္ရွာေဖြ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ လက္ေတြ႕ပညာေရးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေခတ္စားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာ အတန္းပညာေရးကို ေလ့လာလိုက္စားႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ပညာေရးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းသိရသည္။