ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ GSM စခန္း (၄) ခုဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း GSM စခန္း (၄) ခု ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကေန သိရပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ CDMA-450 MHz စခန္းတစ္ခုနဲ႔ GSM စခန္း (၁) ခု၊ ေနာင္ပါးမြန္ေက်းရြာ၊ ဟိုမိန္းေက်းရြာနဲ႔ ေဆြေဟြေက်းရြာတို႔မွာ GSM စခန္း (၁) ခုစီနဲ႔ စုစုေပါင္း GSM စခန္း (၄) ခုတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာပါတယ္။ နားမြန္ေက်း႐ြာအုပ္စုနဲ႔ ဝိုးလိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုတို႔မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ရရွိေစဖုိ႔အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ (သို႔) အျခားတာဝါတိုင္မ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ေလာေလာဆယ္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

Universal Service Fund ကို တည္ေထာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဦးစားေပးအဆင့္လိုက္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း