ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ဧည့်ဝတ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ အတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်ရဲ့ ဧည့်ဝတ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ ( Master of Hospitality and Tourism Management – MHTM) အတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေပါတယ်။

မဟာဘွဲ့သင်တန်းကို အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူတွေ၊ ဧည့်ဝတ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် (အလယ်အလတ်အဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု)၊ အတွေ့အကြုံ (လုပ်သက်) အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ရှိသူတွေ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတွေတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတွေကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ကမာရွတ်နယ်မြေ) အခန်း ၂၀၆ မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်မှစတင်ကာ ရယူနိုင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နောက်ဆုံးထားကာ ပြန်လည်တင်သွင်းရမှာပါ။

သင်တန်းဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် မှာ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ကမာရွတ်နယ်မြေ) မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဖုန်း – ၀၁-၅၂၆၆၁၃ (သင်တန်းရေးရာဌာန)၊ ၀၁-၅၁၃၄၅၇ (MHTM ရုံးခန်း)၊ ၀၁-၅၁၃၅၇၆ (ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဌာန ရုံးခန်း) မှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။

-သန္တာ