ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးရွိ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေရး စနစ္အား ETC စနစ္ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္မညá

Naypyitaw_Tollbooth.jpg

ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးရွိ လမ္းအသံုးျပဳခေကာက္ ခံေရးစနစ္အား ေခတ္မီနည္းပညာ စနစ္ျဖစ္ေသာ ETC (Electronic Toll Collection) စနစ္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ETC စနစ္ျဖင့္ မၾကာမီ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း၊ Toll Gate မ်ားမွ Prepaid ဝန္ေဆာင္မႈအား ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ရပ္နားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မွေၾကညာသည္။ “ETC  စနစ္ကိုေျပာင္း လဲဖို႔အတြက္ တင္ဒါေခၚထားပါတယ္၊ သူက ေငြကုိဘဏ္ထဲမွာ ထည့္ထားၿပီး အဲဒီကတ္နဲ႔ တိုးဂိတ္ေတြကို ျဖတ္တဲ့စနစ္ပါ”ဟု ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါစနစ္မွာ ေငြကိုင္ရ သက္သာမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆိုင္ေတြမွာပါ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မလားေပါ့၊ ကုမၸဏီ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ မူတည္ပါတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ကုမၸဏီကို အဆိုျပဳေခၚထားတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ၊ နည္းပညာ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲ ကုမၸဏီေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့” ဟု ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ Proposal ကို ယခုလကုန္အထိ ေခၚယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ Prepaid စနစ္မွာကတ္ထဲ ေငြထည့္သြင္းထားေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စနစ္အတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသစ္လဲလွယ္ တပ္ဆင္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ေခတ္မီ နည္းပညာ စနစ္ျဖစ္ေသာ ETC (Electronic Toll Collection) စနစ္ေျပာင္းလဲသြားရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-ထြန္းထြန္း