ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း မွ Industry Tour ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္အသင္းကေန Industry Tour ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီအသင္းရဲ႕ အသင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီကႀကီးမွဴးၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းဝင္ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမယ့္ အသင္းဝင္ေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ (အဂၤါေန႔) မွာ အဲဒီ Industry Tour ကို ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားၿပီး သြားေရာက္ေလ့လာလိုသည့္ အသင္းသူ/သားမ်ား အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (၀၁-၆၅၂၂၇၆) သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ (နာမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ email၊ အသင္းဝင္အမွတ္) တို႔ကို စာရင္းေပးသြင္းဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရကန္႔သတ္ထားတာေၾကာင့္ (၃၀. ၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အျမန္ဆုံးစာရင္း ေပးသြင္းရမယ္လို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ သြားေရာက္ေလ့လာတဲ့ေန႔မွာ ေန႔လည္စာ စီစဥ္ထားေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း