ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း Ooredoo Myanmar ၏ဝ

IMG_0871.jpg

Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကိုျဖန္႔ၾကက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ကာတာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားသည္ အရည္အေသြး အသင့္အတင့္သာ ရိွေသးၿပီး အျပည့္အဝ ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာမ်ားစြာ က်န္ရိွေနေသးၿပီး ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ခဲ့ၿပီး ယခုလကုန္တြင္ စုစုေပါင္း ၃၉ ၿမိဳ႕နယ္အထိ ဆက္လက္ျဖန္႔ၾကက္ ေပးသြားမည္ဟု  အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္ရာဌာန၏ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေက်ာ္မင္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္  ၂၀၁၄၊ ေအာက္တုိဘာလကုန္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္ရိွသည့္ အနက္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ကို ၎တုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြသူအမ်ားဆံုး ေနရာေဒသ မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ Ooredoo Myanmar ၏ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားမွာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီဟု ဆုိေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ မုိဘိုင္း အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ မုိဘိုင္းဖုန္းေခၚဆုိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူေနထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္မူ သံုးစဲြရခက္ခဲသည့္ ျပႆနာရိွေနေၾကာင္း သံုးစဲြသူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

“ကြန္ရက္က ေျမနီကုန္းမီး ပိြဳင့္နားတစ္ဝုိက္ဆုိ မရဘူး။ ကိုယ့္ဆီဖုန္းေခၚရင္ စက္ပိတ္ထားတယ္ ဆိုၿပီးပဲတံု႔ျပန္တယ္။ လုိင္းမမိတဲ့ေနရာ နည္းနည္းမ်ား ေနေသးတယ္။ အင္တာနက္ကလည္း ကြန္ရက္မရတဲ့ ေနရာပဲမ်ားေနေသးလုိ႔လား မသိဘူး။ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ သံုးလုိ႔မရေသးဘူး။ ဆူးေလတစ္ဝုိက္လည္း သရီးဂ်ီမမိဘူး” ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိုင္သည့္ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ လူဦးေရ ၂၅ သန္းေက်ာ္ကို ကြန္ရက္ျဖန္႔ ၾကက္ႏုိင္မည္ဟု ကာတာဆက္ သြယ္ေရးကုမၸဏီက ကတိေပးေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္မူ ယခုအခ်ိန္ထိ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အေသြးရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ရ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြဘက္က ဆက္သြယ္ေရးထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတာကိုေတာ့ လက္ခံရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔မွာအျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြ ရရိွလား၊ မရရိွလား ဆုိတာေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါပဲ။ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းလုိက္တဲ့ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကလည္း တုိးတက္မလာေသးဘူး” ဟု ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္ျဖင့္ ထြက္ရိွလာသည့္  MPT ဆင္းမ္ကတ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ရရိွေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာမူ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

-ယုဇနကုိကို