ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္နွင့္ KMD Computer Group တို႔ပူးေပါင္း၍ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားေခၚယူ

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္နဲ႔ KMD Computer Group တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြ ေခၚယူေနပါတယ္။

ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမယ့္ ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြက Diploma in Business Information System, Diploma in Network Communication, Diploma in Wab Development တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး Diploma in Natwork Communication သင္တန္းအတြက္ Microsoft မွစစ္ေဆးေသာ 70-410 စာေမးပြဲေျဖဆုိႏိုင္သည္ အထိ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ား စီစဥ္ထားၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းသား၊ သမီးမ်ားအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ ၉ လၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဒီပလိုမာေအာင္ လက္မွတ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လိုသူ ေတြအေနနဲ႔ ၀၉-၂၆၂၆၀၀၃၀၁၊ ၀၉-၉၆၆၁၄၈၂၅၂၊ ၀၁-၃၉၁၂၈၆ နဲ႔ ၀၁-၃၉၁၂၈၇ ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။