ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ Kansai University of International Studies တုိ႔ MoU ေရးထိုး

10498618_10152731658801422_4251616458955840849_o.gif

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Kansai University of International Studies တို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခၽြန္လႊာ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာခန္းမတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေနျဖင့္ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ MoU ေရးထိုးျခင္းသည္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု အေနျဖင့္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖလွယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာတမ္းမ်ားဖလွယ္ေရး၊ အျခားေသာ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။