ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား စိစစ္ရန္ Facebook စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

News Feed ကို ျပင္ဆင္မယ့္ ကုမၸဏီရဲ႕ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္းကို Facebook အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ဒီကေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ Facebook သုံးစြဲသူေတြအေပၚ စာရင္းေကာက္ခံၿပီး သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ႕ ယုံၾကည္အားထားရမႈနဲ႔ သတင္းအရည္အေသြးကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြပါဝင္ပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ ရွိၿပီးသား အရည္အေသြးစစ္တမ္းေတြဟာ အခုစနစ္နဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြကုိ သတင္းရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးမႈ ရွိ၊ မရွိနဲ႔ ယုံၾကည္ရျခင္း ရွိ၊ မရွိ စတာေတြကို ေမးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ Facebook အေနနဲ႔ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခိုင္းတာ ဒါမွမဟုတ္ ျပင္ပ ပညာရွင္ေတြဆီက အႀကံေတာင္းခံတာေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Facebook သုံးစြဲသူက ယုံၾကည္ရဆုံး သတင္းရင္းျမစ္ေတြကုိ ဆုံးျဖတ္တဲ့ နည္းလမ္းဟာ ဓမၼဓိ႒ာန္အက်ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာနက္မွာ သတင္းတုပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာေတြကို အလြယ္တကူျဖစ္ေစတဲ့ Facebook ရဲ႕အဓိကျပႆနာကို စတင္ေျဖရွင္းဖို႔ ဇူကာဘတ္ဟာ အခုအေျပာင္းအလဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က Facebook ဟာ အစီအစဥ္ရဲ႕ ပထမအပုိင္းကုိ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အစီအစဥ္ ပထမပိုင္းအျဖစ္ Facebook သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ပုိ႔စ္ေတြကုိ ပုိမို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြရဲ႕ content ေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ပို႔စ္ေတြျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ေအာင္ algorithm ေတြကို Facebook က ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အခုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ Facebook သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ news feed ေတြမွာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္သတင္းေတြ၊ ဓာတ္ပုံေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြဟာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းအထိပဲ ေနရာယူထားမယ္လို႔ ဇူကာဘတ္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အဲဒီအရာေတြဟာ feed ေတြမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေနရာယူထားပါတယ္။

အခုအေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္တဲ့ content ေတြအားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိသလို Facebook သုံးစြဲသူေတြ ျမင္ေတြ႕လိုတဲ့အရာကုိပဲ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဇူကာဘတ္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

စိုးထက္
Ref: TheVerge