မႏၲေလးတြင္ စီပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကို သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ဖြင့္လွစ္မည္

Business Management ရံုးခ်ိန္လြတ္သင္တန္းကို မႏၲေလးရွိ Royal Business Institute မွာ ပညာဒါန ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ၊ ညေန ၆ နာရီ မွ ညေန ၈နာရီအထိ႐ံုးခ်ိ္န္လြတ္ သင္ၾကားေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။လူဦးေရကို အကန္႔အသက္နဲ႔သာ လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအပ္တဲ့အခါမွာ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံု ၂ ပုံႏွင့္ CV From ျဖည့္ရန္လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ၿပီးစာရြက္စာတမ္းမ်ား + Guide Book + Certificate Registration နဲ႔ Room Charges တြက္ Registration Fees အေနနဲ႔ ၂ ေသာင္းက်ပ္သာေကာက္ခံသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Royal Business Institute မွ ခ်ီးျမႇင့္မယ့္ Certificate of Completion ရ႐ွိမယ္လို႔သိရပါတယ္။အေသးစိတ္ကို ဖုန္း ၀၉ ၉၅၄၄၅၉၇၇၁ သို႔ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း