မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ National ICT Award 2017 Educational Project & Skills Competition က်င္းပမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ National ICT Award 2017 Educational Project & Skills Competition ကို မႏၲေလးတိုင္းဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ Computer Lab Room နွင့္ Meeting Room ေတြမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ယခင္နွစ္ေတြကထက္ ပိုမိုပါဝင္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Project အျပင္ Skills Competition ပါ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွစတင္ပါဝင္လာတဲ့အတြက္ Project စစ္ေဆးျခင္း နွင့္ Skills Competition ေတြ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္တန္း အဆင့္နွင့္ဆရာ အဆင့္ Skill ၿပိဳင္ပြဲေတြ အတြက္လံုေလာက္တဲ႔ Internet Speed ရရွိႏိုင္ေရးေတြကို ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ICT နည္းပညာကို အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အသံုးခ်နိုင္ေစေရး နွင့္ ICT Based Teaching/ Learning Aids သင္ေထာက္ကူမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ေစေရး၊ အေျခခံပညာအဆင့္မွစၿပီး Digital Literacy နွင့္ Basic Essential Skill မ်ား သိရွိတတ္ေျမာက္ေစေရး၊ e-Learning စနစ္ကို ထိေရာက္ေသာ Learning စနစ္အျဖစ္ ဦးတည္ေစၿပီး လ်ွပ္စစ္မီးမရေသာ ေဒသေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ Laptop မျပည့္စံုတဲ႔ေဒသေတြမွာ Tablet , Smartphone နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Mobile Learning စနစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေစေရးတို႔ကို ဦးတည္ရည္႐ြယ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြရဲ႕အေကာင္းဆံုးဆုရ Project ေတြကို Product ေတြ အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳနိုင္ေစေရးတို႔ကိုလည္း ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေစဖို႔ လက္တြဲညီညီ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရွိေၾကာင္း MCPA(မႏၱေလး) အသင္းဥကၠ႒ ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲကိုအေျခခံပညာ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြ ၊လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ပညာေရးေကာလိပ္က ဆရာဆရာမေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ၊ အဆင့္အလိုက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား ပူေပါင္းက်င္းပေသာ National ICT Awards (Educational Project & Skills Competition ) ၿပိဳင္ပြဲေတြ ကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္ကစၿပီး နွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလ်ွာက္လြာ ထုတ္ယူျခင္းအတြက္ MCPA Mandalay ဖုန္း ၀၂ ၆၉၃၁၃ မွာ အေသးစိတ္စံုစမ္းႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း