မႏၱေလးအလုပ္အကုိင္ျပပြဲတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ မႏၱေလး အလုပ္အကုိင္ျပပြဲကုိ JobNet.com.mm မွဦးေဆာင္ၿပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ ဘူတာႀကီး အေပၚထပ္ရွိ ဟုိတယ္ Marvel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ ၾကီး ၂၅ ခုေက်ာ္က အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ “လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ခုလုိတစုတစည္းတည္း အလုပ္အကုိင္ေတြအတြက္ စုေဝးနၾကတာကုိ ဝမ္းသာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နည္းပညာေခတ္ၾကီးထဲမွာ နည္းပညာေတြကုိ အသုံးခ်ျပီး JobNet.com.mm တုိ႔လုိ Website ေတြကုိ ဆက္သြယ္ျပီး အလုပ္အကုိင္ေတြ ရွာေဖြၾကဖုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။”ဟု မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း