မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးတြင္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာစမတ္ကတ္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ ဝန္ထမ္္းဆိုင္ရာမ်ားကို စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးထားၿပီး စမ္းသပ္အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့e-Government ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

“စမတ္ကတ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ စမတ္ကတ္အတြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကုိ ဆြဲထားၿပီးေတာ့မွ ဒီကတ္ဟာ မွန္ကန္မႈရွိမရွိ ဖုန္းနဲ႔ကပ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ဖုန္းထဲမွာေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ စမတ္ကတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စတင္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း၊ အကယ္၍ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရွိတဲ့ အိုင္ဒီကတ္စနစ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။