မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ ေဒတာစင္တာအေသးတစ္ခု တည္ေဆာက္သြြားမည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖ႔ြဲအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္္းဆည္းထားရွိႏိုင္ဖို႔ ေဒတာစင္တာ အေသးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္တဲ့ e-Government 2017 ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕အတြက္ Data Center ကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္သြားမွာကေတာ့ Data Center ကိုဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေဒတာစင္တာ အေသးစားေလးပါ။ ဘဏ္ေတြမွာ ထားရွိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ထားရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာခဲ့သည္။ အရင္ ဖိုင္အေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္ရွာေဖြတဲ့ အခါမွာ မိႈတက္ေနတဲ့ ဖိုင္ေတြမ်ားစြာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတာေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာအေနျဖင့္ စာဝင္စာထြက္ေပ်ာက္ဆံုးမႈေတြရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ေဒတာစင္တာကို ထားရွိေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း အဆိုပါအခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို