မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ MPT ဆင္းမ္ကတ္ ၁၆ သန္းခန္႔ရွိ

MPT ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၁၆ သန္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးသြားၿပီလို႔ MPT ရဲ႕ CEO ျဖစ္တဲ့ Toshitake AMAMIYA (CEO, Joint Operation) ကေျပာပါတယ္။

ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳသူ ၂၁ သန္းရွိတဲ့အနက္ အဆိုပါအေရအတြက္ကို မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးတာျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

“MPT ဆိုင္ေတြမွာ လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္၊ ဘဏ္ေတြကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္၊ Application နဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ထားတယ္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာလည္း လုပ္လို႔ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ဒီဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥဟာ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။