မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ MPT LTE+ ကြန္ရက္စတင္တိုးခ်ဲ႕

မူဆယ္ၿမိဳ႕မွာ MPT LTE+ ကြန္ရက ္စတင္တိုးခ်ဲ႕လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ကေန စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး 1.8 GHz လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကိုအသံုးျပဳသြားမယ္ လို႔ MPT က ေျပာၾကားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အဲဒီကြန္ရက္ကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ ၃၀ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၀ အထိ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ၿပီလို႔ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိ မူဆယ္မွာ ကြန္ရက္စတင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

“150 Mpbs အထိရရိွေစမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 4×4 MIMO နည္းပညာသံုးထားတဲ့ LTE+ ကြန္ရက္ကို မူဆယ္ၿမိဳ႕မွာ ျဖန္႔ၾကက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ MPT- KGSM Joint Operations ရဲ႕ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Reizo Umeda ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အျခားေဒသေတြမွာလည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။