မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာအတြက္ အႀကံေပးေခၚယူ

မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ဆိုင္အရာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးေခၚယူႏိုင္ဖို႔ REOI (Request for expression of interest) ေခၚယူထားပါတယ္။

ျမန္မာ့တယ္လီကြန္း က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ တယ္လီကြန္း က႑အတြက္ အရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္းေတြ၊ စစ္ေဆးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အႀကံေပးေခၚယူတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေၾကညာထားၿပီး ဖိုင္ေတြကို ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ဆက္သြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ တယ္လီကြန္း ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အတြက္ သင့္တင္မွ်တတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိေစရန္၊ အိုင္စီတီဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ပိုမိုဖြ႔ံၿဖိဳး ဆိုးတက္လာေစရန္ အခ်က္ေတြနဲ႔ တယ္လီကြန္း က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ တယ္လီကြန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းေျပာဆိုတာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတာအစရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ဆိုင္ရာေတြ ျပည့္စံုရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီအတြက္ အရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္း (QoS measurement) ေတြ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း