မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း ‘Mate’ ကို ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြမွာ မိတ္ဆက္

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း ‘Mate’ ကို ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြအတြက္ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးေနတယ္လို႔ Telenor Myanmar မွသိရပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔

အခမ္းအနားမွာလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူဦးေရ ၂၅၀ ေက်ာ္တို႔ရဲ႕မိုဘိုင္းဖုန္းမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ အပလီေကးရွင္းဟာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ လူငယ္ေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ မိသားစုေတြအတြက္ က်န္းမာေရး အေစာင့္အေရွာက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ပါရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ေတြ ေတာင္းခံႏိုင္မယ့္ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းကိုပါ တို္က္ရုိက္ေခၚဆိုႏိုင္မယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ Mate ကို http://bit.ly/matemm မွာ တိုက္႐ိုက္အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါတယ္။