မိုဘိုင္းဂိမ္းလုပ္ငန္းက အမ်ိဳးသမီး gamer ေတြကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း Google ေျပာၾကား

မိုဘိုင္းဂိမ္းေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီး gamer အေရအတြက္က ထက္ဝက္ခန္႔ရွိေပမယ့္ ဂိမ္းဖန္တီးသူေတြ၊ ဂိမ္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဂိမ္းအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားေတြပဲ မ်ားျပားပါတယ္။

Google ကျပဳလုပ္တဲ့ သုေတသနအသစ္အရ ဂိမ္းလုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေတြပိုမိုခန္႔အပ္ၿပီး က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးက ကစားသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဂိမ္းေတြဖန္တီးဖို႔ အသားေပးေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန အသက္ ၆၅ ႏွစ္အၾကား အမ်ိဳးသမီး ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မိုဘုိင္းထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ဂိမ္းေတြကို ကစားလာၾကပါတယ္။ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္နဲ႔ ဂိမ္းကစားလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ဟာ မႀကဳံစဖူး အလြန္မ်ားျပားလာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ဂိမ္းကို မၾကာခဏ ပိုမိုကစားၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက တစ္ပတ္မွာ ဂိမ္းကို ငါးႀကိမ္ေက်ာ္ခန္႔ ကစားၾကတယ္လို႔ Google သုေတသနအရ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

မိုဘုိင္းဂိမ္းကစားသူ အမ်ိဳးသား ေလးပုံတစ္ပုံဟာ အခ်ိန္ကို အျခားအမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ မိုဘိုင္းဂိမ္းကစားသူ အမ်ိဳးသား ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဂိမ္းကစားခ်ိန္ကို တစ္ပတ္မွာ ၁၀ နာရီေက်ာ္ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ Google ရဲ႕သုေတသနဟာ အေမရိကန္က အင္တာနက္သုံးစြဲသူ ၃,၃၀၀ ကို စာရင္းေကာက္ခံၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

“ဂိမ္းကစားရတာကို သေဘာက်တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပုိင္အစုအဖြဲ႕က ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အျမင္ေတြက အမ်ိဳးသမီး gamer ေတြကို မႀကိဳဆိုသလို ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” လို႔ Google ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစ္က ဂိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားေတြ ႀကီးစိုးထားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ Google က ထုတျ္ပန္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ ဂိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း မွ်တတဲ့အခြင့္အေရးနဲ႔ အျပဳအမူရွိတယ္လို႔ ခံစားရေစပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ပဲ ဂိမ္းလုပ္ငန္းရဲ႕ ဂိမ္းဖန္တီးႏိုင္စြမ္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈဟာ ပရိသတ္ေတြအၾကား လႈပ္ခတ္ေနပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာင္ေတြပါဝင္တဲ့ ဂိမ္းေတြနဲ႔ theme ေတြက ပရိသတ္ေတြကို ပုိမိုဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ Google Play Store က ေရပန္းအစားဆုံး ဂိမ္း ၁၀၀ စာရင္းထဲက ဂိမ္း ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေကာင္ထက္ အမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာင္ေတြ ပိုမိုပါဝင္တယ္လို႔ Google ကဆိုပါတယ္။ အဲဒီဂိ္မ္းေတြထဲက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔အတြက္ ဖန္တီးထားတာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီး gamer အမ်ားစုကေျပာခဲ့ပါတယ္။

Google ဟာ ဂိမ္းကစားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အသားေပးေဖာ္ျပၿပီး မိုဘိုင္းဂိမ္းေလာကထဲကို အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပုိမိုေနရာေပးဖို႔ “Change the Game” လို႔ေခၚတဲ့ အစီအစဥ္သစ္ကုိ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဒီႏွစ္အေစာပုိင္းမွာ Google က ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးေတြက ဂိမ္းေတြကုိဖန္တီးဖို႔အတြက္ Wonder Woman ကိုအသုံးျပဳၿပီး တိုက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သလို ဂိမ္းဒီဇိုင္နာသစ္ေတြအတြကိ ဂိမ္း development ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

စိုးထက္
Ref: USAToday