မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့် မဟာဗိသုကာဘွဲ့သင်တန်းအတွက် သင်တန်းသားခေါ်ယူ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) မှ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အတွက် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နဲ့ မဟာဗိသုကာဘွဲ့သင်တန်းသား ခေါ်ယူနေပါတယ်။

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ လျှစ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ၊ မက္ကာထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ သုတနည်းပညာ၊ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ ရေနံအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းတွေအတွက် ခေါ်ယူတာဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလမှာ မဟာဘွဲ့ကြိုတန်းအတွက် ၁ နှစ်နဲ့ သုတေသနကျမ်းပြုသင်တန်း ၁ နှစ် စုစုပေါင်း ၂ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။

တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အဓိက ဘာသာရပ်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နဲ့ ဗိသုကာဘွဲ့ရရှိပြီးသူတွေ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာတွေကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) မှာ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် မှ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို နို၀င်ဘာ ၂၅ ရက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းကောင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကိုလည်းကောင်း နံနက် ၉ နာရီ မှ ၁၂ နာရီအထိ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူတွေကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

-သန္တာ