မန္းတြင္ ဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္းဖြင့္မည္

IC Mobile Service & Training Centre မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွာဖြင့္လွစ္မယ့္ ဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္း တန္းခြဲသစ္အတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလ တစ္လခြဲျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားၿပီး နားလည္မႈမရွိပါက အခမဲ႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးမွာ Software ပိုင္းအတြက္ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္၊ Hardware ပိုင္းအတြက္ ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Software +Hardware ႏွစ္မ်ိဳး တက္ေရာက္ပါက ၃၂၀,၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္မယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ မရွိေသးတဲ့ သင္တန္းသားေတြကို ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံမွ စသင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးကိုလည္း ႏွစ္ရစ္ခြဲေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းမွ အသစ္အသစ္ထြက္ရွိတဲ့ နည္းပညာေတြကို တစ္သက္စာပံ့ပိုးေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဆံုး သြားတဲ့အခါမွာလည္း သင္တန္းသံုး ပစၥည္းေတြကို အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Firmware Data ,Tools , Movies , Music Game နဲ႔ App ေတြကို 5000 GB အခမဲ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရေစဖို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

IC Mobile Service & Training Centre မႏၲေလး ဖုန္း ၀၉ ၇၇၇ ၄၄၄ ၁၇၀ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း