မန္းတြင္မိုဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္း တန္းခြဲသစ္ဖြင့္လွစ္မည္

မန္းတြင္မိုဖုန္း ျပဳျပင္နည္းသင္တန္း တန္းခြဲသစ္ကို Neo မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းမွာ တစ္ခါတက္ေရာက္႐ံုျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းအသစ္ထြက္ရွိမယ့္ နည္းပညာေတြကို တစ္သက္တာ အခမဲ့ထပ္မံသင္ၾကားႏိုင္မယ့္ သင္တန္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Software Course ႏွင့္ Hardware Course ကို သင္တန္းကာလ ၂ လ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကး Software + Hardware ကို ၃၂၀၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Certificate ေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး Software Data + ( MP3 ) မ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္သူေတြကို အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးမွာျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ၀၉ ၂၆၅၅ ၈၈၈၀၁ မွာ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း