ဘွဲ့ကြိုဒီပလိုမာ (Dip IT) သင်တန်း အပတ်စဉ် (၂) လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်း ခေတ္တရပ်နား

COVID 19 ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဘွဲ့ကြိုဒီပလိုမာ (Dip IT) သင်တန်း အပတ်စဉ် (၂) အတွက် လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်းကို ခေတ္တရပ်နားလိုက်ပါတယ်။

လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်းတွေကို ဧပြီ ၃၀ ရက် အထိ ရပ်နားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အနေနဲ့ ဘွဲကြိုဒီပလိုမာသင်တန်း(Dip-IT) အမှတ်စဉ် (၁) စာမေးပွဲရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲတွေကိုလည်း COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။

-သန္တာ