ဘားကမ့္ရန္ကုန္အတြက္ စတင္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္

ဒီလထဲမွာက်င္းပမယ့္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္အတြက္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္လိုသူေတြအေနနဲ႔ https://www.eventnook.com/event/barcampyangon2018 ကို ဝင္ေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္ အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္နဲ႔ ၂၈ ရက္ေတြမွာ MICT Park မွာ က်င္းပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ BarCamp ဆိုတာဟာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ရာ အသိပညာပုိင္းဆိုင္ရာ၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးမယ့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ အပါအဝင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို အသိပညာ ေဝမွ်ၾကမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို ပါဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ တြင္က်ယ္လာတဲ့နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ဝွမ္း အေအာင္ျမင္ဆံုး အခမ္းအနားတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ BarCamp Yangon, BarCamp Mandalay, BarCamp Taunggyi, Barcamp Pathein, BarCamp Laisho, Barcamp Pyay အစရွိသျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း