ဘဏ္မွာ MPT ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ရင္ ဘီလ္ ၁၀၀၀ ရယူႏိုင္

သမ၀ါယမ ဘဏ္ခြဲေတြမွာ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ရင္း MPT ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

မွတ္ပံုတင္တဲ့အခါ ဖုန္းဘီလ္ Top-up တစ္ေထာင္က်ပ္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ကာ မွတ္ပံုတင္မူရင္းနဲ႔ မိတၱဴတစ္စံု လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မယ့္ ဘဏ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး နီးစပ္ရာ ဘဏ္ခြဲေတြမွာလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။