ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္တြင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာကား ပ်က္က်၍ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့

Maverick.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းရွိ ဒန္နယ္လြန္ ေလဆိပ္တြင္ စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာ ကားပ်ံတစ္စီးသည္ ပ်က္က်ကာ မီးေလာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦး အေသးစား ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကိစၥျဖင့္ ပတ္သက္၍  NTSB (National Transportation Safety Board) ႏွင့္ FAA(Federal Avia-tion Administration) အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကားကို ေလယာဥ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳေသာေၾကာင့္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း မာရီယြန္ေကာင္တီရွိ ရဲအရာရွိ႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  အဆိုပါ ကားပ်ံတြင္ FAA တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ နံပါတ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Maverick ဟု အမည္ရေသာ ကားပ်ံကို အက်ိဳးအျမတ္ မရယူသည့္ Indigenous People ၏ Technology and Education Center အဖြဲ႕မွ

ဖန္တီးခဲ့ကာ ေဒၚလာ ၉၄,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ေနသည့္ လူမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ tool မ်ား ေထာက္ပံ့သြားရန္ ျဖစ္သည္။ Maverick ကို တီထြင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ထ႐ိုင္ေတာင္ဆန္က ေလထီး အကူအညီျဖင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ကားကိုလြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က You Tube တြင္ စမ္းသပ္ျပသ ခဲ့ဖူးသည္။

ယခု Maverick ကားပ်က္က်မႈသည္ ပထမဦးဆုံး မဟုတ္ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေမလက ကေနဒါႏိုင္ငံ ၿဗိတိန္ ကိုလံဘီယာ ျပည္နယ္ ဗာႏြန္ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္လည္း ၎ကားပ်ံ ပ်က္က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။  

-စိုးထက္
Ref : CNET