ဖုန္းကင္မရာရဲ႕ Manual စနစ္ကိုအသံုးျပဳေတာ့မယ္ဆုိရင္

ဖုန္းရဲ႕ Manual စနစ္ကိုသံုးၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ ကင္မရာ Settings ေတြအားလံုးကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ့္သူက ခ်ိန္ညႇိၿပီး ႐ိုက္ကူးရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္စမတ္ဖုန္းရဲ႕ Manual စနစ္နဲ႔ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ့္သူေတြအတြက္ သိထားသင့္တဲ့အေျခခံအခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဖုန္းကင္မရာမွာ Maunaul စနစ္မပါတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔လည္း Manual စနစ္ကို အသံုးျပဳခ်င္တဲ့အခါမွာ Manual App ေတြကိုထည့္ၿပီး အသံုးျပဳၾကတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ App မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖုန္းကင္မရာ Default ပါလာတဲ့ Manual စနစ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳပံုစံေတြကေတာ့ တူတူပါ ပဲ။
 
ဖုန္းကင္မရာမွာ Auto ကင္မရာစနစ္ပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ Manual စနစ္ ကိုအသံုးျပဳရသလဲလို႔ ေမးစရာလည္းရွိပါတယ္။ Manual စနစ္ကို ဘာေၾကာင့္ သံုးၾကသလဲဆိုေတာ့ Auto ကင္မရာစနစ္ဟာ ေနရာတိုင္း အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို ထုတ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ Light Painting နဲ႔ Light Trail လိုဓာတ္ပံုေတြ၊ Slow Shutter ဓာတ္ပံုဖန္တီးမႈေတြအတြက္လည္း Auto စနစ္ကအသံုးျပဳဖို႔အဆင္မေျပ ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလင္းအားနည္းတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြ၊ ညပိုင္းဓာတ္ပံု ေကာင္းေကာင္းေတြ၊ Slow Shutter ဓာတ္ပံုေတြကို ဖန္တီးခ်င္တယ္ဆို ရင္ေတာ့ Manual ကင္မရာစနစ္ကို အသံုးျပဳရမွာပါပဲ။
 
Manual ကင္မရာစနစ္ကို အသံုးျပဳေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဓိကသိထား သင့္ထားသင့္တာကေတာ့ Exposure triangle လို႔ ေခၚတဲ့ Exposure ႀတြိဂံကို အေျခခံအားျဖင့္ သိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
Exposure triangle ထဲမွာေတာ့ Aperture, Shttur Speed နဲ႔ ISO စနစ္သံုးခုပါဝင္ပါတယ္။ ဒီစနစ္သံုးခုကို မွ်တေကာင္းမြန္ေအာင္ ခ်ိန္ညႇိ ၿပီး႐ိုက္ႏိုင္မွ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
 
Aperture
Aperture ကေတာ့ Size of lens opening ေခၚၿပီး လို႔ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကင္မရာထဲ ကိုျဖတ္ၿပီး ဝင္လာမယ့္ အလင္းဝင္ေပါက္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဓာတ္ပံုတစ္ ပံုအတြက္ အလင္းအေရာင္အရမ္းမ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ Manual စနစ္ နဲ႔ ႐ိုက္မယ္ဆိုရင္အလင္းဝင္ေပါက္ကို တက္ႏိုင္သမွ် က်ဥ္းက်ဥ္းထားၿပီး ႐ိုက္ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ အလင္းအားနည္းတဲ့ ေနအခ်ိန္ေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ အလင္းဝင္ေပါက္ကို က်ယ္က်ယ္ခ်ဲ႕ထားၿပီး အလင္းဝင္ေရာက္လာႏိုင္မႈ မ်ားေအာင္လုပ္ၿပီး ႐ိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aperture ကိုေတာ့ f/ သေကၤ တနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး f/ ရဲ႕ေနာက္က ကိန္းကဏန္းက ျမင့္လာေလ Aperture က က်ဥ္းေလျဖစ္ၿပီး f/ ရဲ႕ေနာက္က ကိန္းဂဏန္းက နည္းလာ ေလ Aperture က က်ယ္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ f/1.4 နဲ႔ f/22 ဆိုရင္ 1.4 က Aperture က်ယ္ထားတာျဖစ္ၿပီး အလင္းဝင္ႏႈန္းမ်ားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 22 ဆိုရင္ေတာ့ Aperture က်ဥ္းထားတာျဖစ္ၿပီး အလင္းဝင္ ေရာက္ႏိုင္မႈ ႏႈန္း နည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြမွာေတာ့ အခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြမွာ Aperture ကို Exposure လို႔ပဲတြဲဖက္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေတာ့ (+) နဲ႔ (-) သေကၤတေတြနဲ႔ ျပထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ စမတ္ဖုန္းကင္မရာေတြရဲ႕ Specification ေတြကိုျပတဲ့အခါမွာ f/1.9, f/2.2, f/2.0 အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဒါလိုေဖာ္ျပတာဟာ ဖုန္းရဲ႕ကင္မရာက Aperture ဘယ္ေလာက္အထိ အသံုးျပဳလို႔ ရႏိုင္မယ္ ဆိုတာကိုေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Professionla ကင္မရာေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Lens ေတြမွာဆိုရင္လည္း ဒီလိုပဲ Aperture ကိုေဖာ္ျပပါ တယ္။
 
Shutter Speed
Shutter Speed ဆိုတာကေတာ့ ကင္မရာမွာပါဝင္တဲ့ Shutter ရဲ႕ ဖြင့္ႏိုင္ ပိတ္ႏိုင္မႈ ႏႈန္းကိုျပတာျဖစ္ပါတယ္။ Shutter speed ဟာ Slow Shutter ဓာတ္ပံုေတြကို႐ိုက္တဲ့အခ်ိန္၊ Light Trail နဲ႔ Light Painting လိုဓာတ္ပံုေတြကို ႐ိုက္မယ့္အခ်ိန္ေတြမွာ အဓိကေနရာကေန ခ်ိန္ညႇိအ သံုးျပဳရတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပင္ပအလင္းေရာင္၊ အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္အေျခအေနေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း Shutter Speed ကိုကစားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္႐ိုက္မယ့္ Subject က လႈပ္ရွားေနတဲ့အခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ အလ်င္အျမန္႐ိုက္ဖို႔လိုတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ိဳးေတြ၊ ဖုန္းကို Tripod ေပၚမွာမတင္ပဲ လက္နဲ႔ပဲ ကိုင္ၿပီး႐ိုက္မယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာဆိုရင္ Shutter speed ကိုတင္ထားဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Shutter speed နိမ့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ Tripod မရွိ ရင္ ပံုေတြက ေဝဝါးၿပီး ပံုရိပ္ႏွစ္ထပ္ေတြ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ့္ မိမိက ေရႊ႕ေနတဲ့အရာတစ္ခုေပၚမွာျဖစ္ေစ၊ Subject က လႈပ္ရွားေနရင္ျဖစ္ေစ Shutter Speed ကို အျမန္ႏႈန္းကို ျမင့္ျမင့္တင္ ၿပီး ႐ိုက္ကူးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Shutter Speed ကိုေတာ့ စကၠန္႔နဲ႔တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ 1s, 2s, 3s အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ DSLR ကင္မရာေတြမွာဆိုရင္ ေတာ့ 1/500, 1/15 အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါတယ္။
 
ISO
ISO ကေတာ့ Light Sensitivity လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ကင္မရာကေန အလင္းကိုသိရွိႏိုင္မႈ ႏႈန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ကင္မရာကေန ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို သိရွိႏိုင္မႈ ႏႈန္းကို ကိန္းဂဏန္း နဲ႔ေဖာ္ျပပါတယ္။ ISO ကိုအခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြမွာ အနိမ့္ဆံုး 30 ေလာက္ကေနစၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ ၿပီး အျမင့္ဆံုး 6400 ေလာက္ထိ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကတာမ်ိဳးလည္းရွိပါ တယ္။ ISO ကလည္း ဓာတ္ပံုေကာင္းတစ္ပံုရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါ တဲ့အခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ အလင္းေရာင္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ ေတြမွာျဖစ္ေစ၊ အလင္းေရာင္အားနည္းေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာျဖစ္ ေစ ISO အျမင့္ႀကီးနဲ႔ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြဟာ Noise ေတြမ်ားေန တက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Manual စနစ္နဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ္ဆိုရင္ ISO ကိုလည္းဂ႐ုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။ Manual စနစ္နဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ့္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ပံုမွန္အေနနဲ႔ဆိုရင္ ISO 100 ကို Recommend ေပးၾက ပါတယ္။ အလင္းေရာင္ရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ Manual စနစ္နဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ မယ္ဆိုရင္ ISO ကို 100 ေလာက္ထားၿပီး႐ိုက္သင့္ပါတယ္။ ညပိုင္းေမွာင္ ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း ISO ကို အနိမ့္ဆံုး 100 ေလာက္ကေနစၿပီး႐ိုက္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အလင္း ေရာင္အား နည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနတဲ့ဖုန္းရဲ႕ Shutter Speed နဲ႔ Aperture အသံုးျပဳႏိုင္မႈေပၚမွာမူတည္ၿပီး ISO ကိုတိုးျမႇင့္ ႐ိုက္ ႏိုင္သလို Tripod အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းေတြေပၚမွာမူ တည္ၿပီးေတာ့လည္း ISO ကို လိုအပ္သလို ျမႇင့္တင္႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ သိထားရမယ့္အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ISO ျမင့္လာေလ ပံုမွာ Noise ေတြ မ်ားလာေလ၊ ပံုက ဖြာလာေလ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို သိထားရပါမယ္။
 
အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Exposure Triangle ကိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စမတ္ဖုန္းရဲ႕ Manual စနစ္နဲ႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္ျဖစ္ေစ DSLR ကင္မရာနဲ႔ ႐ိုက္သည္ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
 
Manual စနစ္နဲ႔ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Wihte Balance ပါ။ အခ်ိဳ႕စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ Manual စနစ္မွာ White Balance ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားၾကပါတယ္။ Manual Camera App ကိုအသံုးျပဳ တယ္ဆိုရင္လည္း App ေတြရဲ႕ Manual စနစ္မွာ White Balance ပါဝင္ တက္ပါတယ္။ White Balance ဟာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရဲ႕ အေရာင္အေသြး ကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ မီးအနီေရာင္ေတြရွိတဲ့ ေနရာမွာဓာတ္ပံု႐ိုက္ တဲ့အခ်ိန္မွာ ပံုက ျပာႏွမ္းႏွမ္းပံုထြက္လာတယ္ဆ္ိုရင္ဒါဟာ White Balance မွားယြင္းအသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ White Balance ကိုလည္း မိမိဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ့္ ေနရာေဒသ ပါတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အေရာင္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲ႐ိုက္ ကူးသင့္ပါတယ္။