ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ LiveRail ကို Facebook ဝယ္ယူ

13.png

Facebook သည္ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာ platform တစ္ခုျဖစ္သည့္ LiveRail ကို ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုက အသီးသီး ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ေငြေၾကး ပမာဏကို ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးမွ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ LiveRail သည္ ေမဂ်ာလိဂ္ ေဘ့စ္ေဘာႏွင့္ Daily Motion တို႔အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ မိုဘိုင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္ေပၚတြင္ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ၎ ကုမၸဏီသည္ တစ္လလွ်င္ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာ ၇ ဘီလီယံကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွသည္။

 
“အခုလို LiveRail နဲ႔ Facebook ပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင့္ ပိုေကာင္းတဲ့ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာေတြကို ဖန္တီးဖို႔ အခြင့္အေရးရိွလာၿပီး လစဥ္ ဒီဂ်စ္တယ္ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔လည္း ပိုမို အခ်ိတ္အဆက္ ရိွလာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ပိုမိုအခ်ိတ္အဆက္ရိွလာမယ့္ ေၾကာ္ျငာေတြဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ပိုေကာင္းလာၿပီး အြန္လိုင္းဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သလို ေစ်းကြက္ရွာေဖြသူေတြ အတြက္လည္း ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရိွလာပါလိမ့္မယ္” ဟု Facebook မွ ေၾကာ္ျငာထုတ္ကုန္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဘ႐ိုင္ယန္ ဘိုလန္းက သေဘာတူညီမႈ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

LiveRail သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ရိွခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္တြင္ Facebook ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

 “အခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ေၾကာ္ျငာ platform ကို ဖန္တီးတဲ့အခါမွာလည္း ကုမၸဏီရဲ႕ အျမင္ကို ေဝမွ်သြားပါမယ္” ဟု LiveRail ကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ မာ့ခ္ထရက္ဖ္ဂါနီက blog post တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 Ref: Mashable