ပထမအႀကိမ္ NetCon 2017 Conference က်င္းပမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းကေန ဦးစီးၿပီး ပထမဆံုးေသာ NetCon 2017(Network,Security & Telecommunication) Conference ကို မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ၊ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိ MICT Park Conference Hall မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါ Conference ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕

အိုင္စီတီက႑ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ Network engineering မ်ား၊ Security Professional မ်ားနဲ႔ Telecom Engineer မ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားလာေစရန္နဲ႔ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ေဝမွ်ႏိုင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။