ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

အခြေခံပညာကဏ္ဍ၊ ပညာ သင်ထောက်ပံ့ကြေး ရွေးချယ်ချီး မြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

မိဘမဲ့ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်သူများဖြစ်ခြင်း၊

-ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် မိခင်နှင့်အတူနေ ထိုင်သူများဖြစ်ခြင်း (အခြေအနေချင်း တူညီနေလျှင် ညီအစ်ကို မောင်နှမဦးရေများသူကို ဦးစားပေးရမည်)၊

-မိခင်ကွယ်လွန်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဖခင်နှင့်အတူနေ ထိုင်သူများဖြစ်ခြင်း (အခြေအနေချင်းတူညီနေလျှင် ညီအစ်ကို မောင်နှမဦးရေများသူကို ဦးစား ပေးရမည်)၊

အထက်ပါ အချက် (၃ ချက် နှင့်မကိုက်ညီဘဲ မိဘနှစ်ပါးလုံးရှိ သော်လည်း နွမ်းပါးသည့်ကျောင်းနေရန်ခက်ခဲသည့် ကလေးများ၊ ကျောင်းထွက်ရန်ဖြစ် နိုင်ခြေများသော ကလေးများဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် စာကြိုးစားသူ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ကျောင်းစည်းကမ်း လိုက်နာသူများကိုလည်း ရွေးချယ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ပ ညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများကို အခြေခံပညာအဆင့်အလိုက် သင်ယူမှုပြီးမြောက်ရေးအတွက်၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်အထိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၉၄၆၁၆) ဦးနှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အထိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၈၇၂၂၆၈) ဦးတို့ကို ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

အခြေခံပညာ အတန်းစဉ်အလိုက် ကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို တစ်လလျှင်

-မူလတန်းအဆင့်အတွက် ငွေကျပ် ၅,၀၀၀ နှုန်း

-အလယ်တန်းဆင့် အတွက် ငွေကျပ် ၈,၀၀၀ နှုန်း

-အထက်တန်းဆင့်အတွက် ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ နှုန်းတို့ဖြင့် ၁၀ လစာ ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မူလတန်းအဆင့် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်သည့် ကျောင်းသားဦးရေနှုန်း

– ကျောင်းသား၊ကျောင်း သူဦးရေ ၂၀,၀၀၀ အောက်ရှိ မြို့ နယ်များတွင် (၄)ဦးနှုန်း

-ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေ ၂၀,၀၀၀ အထက်မှ ၅၅,၀၀၀ အထိ မြို့နယ်များတွင် (၆)ဦးမှ (၈)ဦးနှုန်း

-ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ဦးရေ ၅၅,၀၀၀ အထက်မှ ၈၀,၀၀၀ အထိ မြို့နယ်များတွင် (၁၀) ဦးမှ (၁၄)ဦးနှုန်းတို့ ဖြစ်သည်။

အလယ်တန်းအဆင့်နှင့်အ ထက်တန်းအဆင့် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်သည့် ကျောင်းသားဦးရေနှုန်း

-ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေ ၂၀,၀၀၀ အောက်ရှိမြို့နယ် များတွင် (၂)ဦးနှုန်း

-ကျောင်းသား၊ကျောင်း သူဦးရေ ၂၀,၀၀၀ အထက်မှ ၅၅,၀၀၀ အထိ မြို့နယ်များတွင် (၃)ဦးမှ (၄)ဦးနှုန်း

-ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦး ရေ ၅၅,၀၀၀ အထက်မှ ၈၀,၀၀၀ အထိ မြို့နယ်များတွင် (၅) ဦးမှ (၇)ဦးနှုန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင် စမ်းသပ် (၈) မြို့နယ်နှင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ထပ်တိုး (၁၉) မြို့နယ်နှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် ထပ်တိုး (၂၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့၍ စုစုပေါင်း (၅၅) မြို့နယ်တွင် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မင်းပြားနှင့်ပေါက်တော နှစ်မြို့နယ်ကို ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ (၃) လစာ မူလတန်းဆင့် G-5 မှ အလယ်တန်းဆင့် G-9 အထိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအားလုံးကို တိုးချဲ့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း (၅၇) မြို့နယ်အထိ တိုးချဲ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရွေးချယ်ထားသည့်မြို့နယ်များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ဖော်ညွှန်းသည့် အညွှန်းကိန်း (GDP) အရ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ နိမ့်ကျမှုအပေါ် အခြေခံရွေးချယ် ခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ပြည်သူ့ရေးရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (Public Consultation Meeting) ပြုလုပ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် မြို့နယ်များကို ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ဝေးလံခက်ခဲသောဒေသ (၁၂၆) မြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူ (၅၃၇၆) ဦးကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး မျက်မမြင်ကျောင်း (၇) ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၃၅၁) ဦး၊ နားမကြားကျောင်း (၃) ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်း သူ(၆၆၅) ဦးနှင့် ဧဒင်မသန်စွမ်း သက်ငယ်များ ပြုစုရာရိပ်မြုံတို့မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၂၁၃) ဦးတို့ကို ထပ်ဆောင်းအဖြစ် ချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည် နယ်အလိုက် မသန်စွမ်းသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အထက်တန်းဆင့် (၉) လစာနှင့်မူလ တန်းဆင့်အတွက် (၈) လစာ (ပုံ မှန်) ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးချီး မြှင့်မှုအဖြစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၂,၇၅၅ ဦးအတွက် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၆၈၈.၅၈ သန်းလျာထားကြောင်း သိရပါသည်။

အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ပညာကို ဆက်လက်သင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အခြေအနေချင်းတူလျှင် ပညာတော်သူကို ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။

-မိဘနှစ်ဦးနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် (၃) ဦးစလုံး တိုင်းရင်းသား/ နိုင်ငံ သားဖြစ်ရမည်။

ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဆုကို နှစ်စဉ် (၁) လလျှင် သတ်မှတ် နှုန်းဖြင့် စာမေးပွဲကျရှုံခြင်းမရှိလျှင် ဘွဲ့ရသည်အထိ ဆက်လက်ချီး မြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ် ပြောင်းရွှေ့သင်ကြား လျှင်မူ အခြေအနေသစ်အရ ပြန် လည်စဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို မိသားစု တစ်အိမ်ထောင်လျှင်တစ်ဦးသာ ခံစားခွင့်ရှိပြီး စာမေးပွဲ ကျရှုံးလျှင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကိုရပ် ဆိုင်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲ ပြန်လည်အောင်မြင်ပါကပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိသူများသည် အကျင့်စာရိတ္တပျက် ပြားမှုများ ပြုလုပ်ကျူးလွန်မိလျှင် ထောက်ပံ့ကြေးကို ရပ်ဆိုင်းပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းနှင့် ကျောင်းဆောင် စည်းကမ်းများ ဖောက်ဖျက်၍ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ခံရလျှင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို ရပ်ဆိုင်းပစ်မည်၊ အကယ်၍ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိပြီး ၎င်းထောက်ပံ့ကြေးကို ဆက်လက်၍ပေးရန် မလိုသည့်အချက် အလက်များတွေ့ရှိပါက ရပ်ဆိုင်းပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိသူသည်သင်တန်းပြီးဆုံးသည့် အချိန်၌နိုင်ငံတော်က အလိုရှိလျှင် အမှုထမ်းပါမည်ဟု ကတိခံဝန်ချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်၊ ပညာသင်ထောက် ပံ့ကြေးရသူများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဝန်ခံချက်ကို ကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။

ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးစိ စစ်ရေးအဖွဲ့က အိမ်တိုင်ရာ ရောက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု အရ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍတွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများကို ပေးအပ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ပညာကို သင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိ သူများအား ယခင်မြို့နယ်ခွဲတမ်းအလိုက်နှစ်စဉ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးအပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များတွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်လွှာများကိုလျှောက်ထားနိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး စိစစ်ရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း၍ “မူ”များ သတ်မှတ်ကာ ပထမနှစ်နေ့ သင်တန်းများ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအားလည်းကောင်း၊ဝေး လံခေါင်ဖျား ဒေသများအ တွက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဖြင့် လည်း ကောင်း ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ဝေးလံ ခေါင်ဖျားသည့် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ၁၂ ရာခိုင် နှုန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၁၅ ရာ ခိုင်နှုန်းချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍတွင် တစ်လလျှင်ငွေကျပ် ၃၀,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် (၁၀) လအတွက် သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်အထိ ချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (၄)နှစ် အတွက် ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ/ နည်းပညာ၊ ကွန်ပျူတာ/ ဆေးနှင့်ဆေးနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၃၈၈ ဦးအတွက် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၆၁၈၈.၇၀ အား ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပ ညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေစုစုပေါင်း ၉၈၅၄ ဦးအား ချီးမြှင့်ပေးရန်လျာထားပြီး ပညာရေးတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ကျောင်းတက်ရောက်နေစဉ် ကာလအတွင်း တစ်လလျှင် ၃၀,၀၀၀ ကျပ်နှုန်း ထောက်ပံ့ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးကော လိပ်များတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ကြို ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်းများတွင် တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် သင်တန်းတက် ရောက်နေစဉ် ကာလအတွင်းတစ်လလျှင် ၃၀,၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ တန်းပြဆင်းသည့် ကာလအတွက် တစ်ရက် လျှင် ၁,၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။

နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာကဏ္ဍ၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

– အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံနှင့် အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသော ကျောင်းသား/သူများ အားလုံး ပညာသင်ထောက်ပံ့ ကြေးလျှောက်ထားရမည်။

-ပညာသင်ကာလအတွင်း စာမေးပွဲကျရှုံးခြင်း မရှိလျှင် လစဉ် သတ်မှတ်နှုန်း ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ဖြင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်သွားမည်။

-ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ သင်ကြားလျှင် ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားသည့် ကျောင်းတွင် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ထပ်မံလျှောက်ထားနိုင်သည်။

– ကျောင်းသားစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရသူများအားပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ရပ်ဆိုင်းမည်။

-စာမေးပွဲပြန်လည်အောင်မြင်ပါက ပညာသင်ထောက်ပံ့ ကြေးပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

-ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရသူများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဝန်ခံချက်ကို ကတိပြုလက် မှတ်ထိုးရမည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍများတွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံကျောင်းများနှင့် အစိုးရနည်း ပညာအထက်တန်းကျောင်းများ ၏ A.G.T.I ဒီပလိုမာ (၃) နှစ်သင်တန်းများနှင့် G.T.H.S (၂) နှစ်သင်တန်းများသို့ တက်ရောက် လျက်ရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားလာပါက တစ်ဦးလျှင် (၁) လ ငွေကျပ် (၃၀၀၀၀/-) နှုန်းဖြင့် သင်တန်းတက်ရောက်သည့်ကာလများအတွင်း အသက်မွေးပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးပေး အပ်လျက်ရှိပြီး နည်းပညာနှင့် သက်မွေး ပညာကဏ္ဍတွင် တစ်လလျှင် ငွေကျပ် ၃၀,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် (၄) နှစ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူစုစုပေါင်း (၇၀၂၇၃) ဦးအတွက် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၂၁၆၄၄.၃၁၀ အား ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။

-ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ် မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇) မှ ဦးကျော်တုတ် မေးမြန်းသည့် “ပညာ သင်ထောက်ပံ့ကြေးများကို အခြေခံ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေး ပညာရေးကဏ္ဍ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍတို့တွင် မည်သို့ လျှောက်ထားရွေးချယ်ပြီး မည်မျှပေးသည်ကို သိရှိလို ခြင်း”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြယ်ပွင့် ပြမေးခွန်း မှ ဖြေကြားချက်မှ ကောက် နုတ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။