ပင္စင္လစာမ်ားအား Wave Money ျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ပင္စင္လစာေတြကို ဘဏ္ေတြဆီမွာ သြားေရာက္ထုတ္ယူစရာ မလိုဘဲ Wave Money နဲ႔ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေဟာင္း အၿငိမ္းစားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ခြဲေတြမွာ လစဥ္ပင္စင္သြားေရာက္ ထုတ္ယူစရာ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမွာ ထုတ္ယူေနတဲ့ ပင္စင္စားေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ေနာက္လေတြမွာ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕သြားမယ္လို႔ Wave Money က သတင္းထုတ္ ျပန္ပါတယ္။

“ဒီလိုေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ပင္စင္လစာ ထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ Wave Money အေနနဲ႔ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈကို ပင္စင္စားေတြ ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ပင္စင္လစာ ထုတ္ယူတဲ့ ဝန္ေဆာင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ကို တစ္လလွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္အထိ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေဟာင္း ပင္စင္စားေတြအေနနဲ႔ e-pension card ကိုအသံုးျပဳၿပီး ပင္စင္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း