ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ ထားသည့္ Flipboard 3.0 ထြက္ေပၚလာ

flipboard.jpg

နာမည္ေက်ာ္ iPad app မွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရိွခဲ့သည့္ Flipboard social magazine သည္ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ထားၿပီး feature သစ္မ်ား ပါဝင္ေသာ version 3.0 ကိုျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

အဆိုပါ app သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ iPad အတြက္ ရည္ရြယ္ဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ Flipboard ပရိသတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ အသံုးျပဳလ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ အရြယ္ႀကီးမားသည့္ ဖုန္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ထားသည့္ Flipboard 3.0 ကိုျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ ဖုန္းနဲ႔ tablet တစ္လံုးရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို ေျပာဖို႔ခက္ခဲ လာပါၿပီ။ လူအမ်ားစုက ဖုန္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္ screen အရြယ္ႀကီးတဲ့ ဖုန္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္လာၾကပါၿပီ”ဟု Flipboard  ကိုတြဲဖက္ တည္ေထာင္သူ မိုက္ခ္မက္ကူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Flipboard တြင္ သံုးစြဲသူ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး အသစ္ေရာက္ရိွလာသည့္ သံုးစြဲသူဦးေရသည္ ေန႔စဥ္ ၂၅၀,၀၀၀ ရိွေၾကာင္း မက္ကူးကဆိုခဲ့သည္။ Flipboard version 3.0 တြင္ menu ၌ topics ကိုထည့္သြင္း ေပးထားေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုကို ဝါသနာပါသူမ်ား အေနျဖင့္ under water, aerial, street, portrait, planetary စသည့္ topic မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းကာ မဂၢဇင္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈေရးမီဒီယာ ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္သည့္ followers ကိုလည္း Flipboard version သစ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ Flipboard version သစ္ကို Apple, Google ႏွင့္ Win-dows app store မ်ားမွ ရယူအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref : USAToday