ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စမ္းသပ္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္

စတုုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စမ္းသပ္စာေမးပြဲမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ လဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ေဒၚခင္စန္းရီက တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) ေဒၚစန္းစန္းရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းလပတ္စာေမး ပြဲမ်ားကို အခန္းေျပာင္း၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားပံုစံ မတူျခင္း၊ ႏွစ္ဝက္စာသင္ခန္းစာ ၿပီးဆံုးမႈတို စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စတုတၳတန္းႏွင့္  အ႒မတန္း အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကို ခ႐ုိင္ ႏွင့္ တုိင္းမွ အစိုးရစစ္စာေမးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက တရားဝင္သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ခ႐ုိင္ႏွင့္ တုိင္းစစ္ေဆး ျဖစ္ခဲ့ပါက ေအာင္၊ ႐ံႈးရွိမည္ဟု အမွတ္ (၃) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) ေဒၚစန္းစန္းရီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အတန္းပိုင္ဆရာမတစ္ဦးကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ အရင္ႏွစ္ေတြလို ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ႀကိဳးစားဖို႔ ေျပာထားတယ္” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း အ.ထ. က (၂) မွ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒအရ ၁၂ တန္း ပညာေရးစနစ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲအမည္အစား အထက္တန္းစာေမးပြဲဟု ေျပာင္းလဲေခၚ ေဝၚစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း လပတ္စာေမးပြဲမ်ားကို အခန္းေျပာင္း၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား ပံုစံမတူျခင္း ႏွစ္ဝက္စာ သင္ခန္းစာၿပီးဆံုးမႈတို႔ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။