ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္

ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ ကူးေျပာင္းရာမွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရႏွင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္စြာလုပ္ေဆာင္မွသာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ e-Government ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚေနာ္ပန္းတင္ဇာမ်ိဳးက ေျပာသည္။

“ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ ကူးေျပာင္းဖို႕အတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္တည္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လို႔မရပါဘူး။ အစိုးရအျပင္ ျပည္သူလူထုလည္း ပါဝင္ရမွာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာလည္း ေရွးမူေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လို႔မရပါဘူး နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မွသာ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈက အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈအတြင္း အစိုးရလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို အသံုးခ်ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွလည္းအတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဆယ္စုႏွစ္ၾကာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပံုစံမျဖစ္ေသးေပ။

-ေအာင္သက္ကို