ထုတ္ကုန္သစ္ V7+ ကို ယခုလအတြင္း Vivo မိတ္ဆက္မည္

ထုတ္ကုန္သစ္ V7+ ကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ယခုလအတြင္း Vivo မွမိတ္ဆက္ေရာင္း ခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Vivo အေနျဖင့္ 20MP Softlight Camera ပါဝင္သည့္ V5 ကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၈ လေက်ာ္ အခ်ိန္အတြင္း ေနာက္ထပ္ထုတ္ကုန္သစ္ကို ထပ္မံျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

Vivo အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္သစ္ကို ယခုလအတြင္းမွာပင္ ခမ္းနားသိုက္ၿမဳိက္စြာျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထုတ္ကုန္သစ္ V7+ မွာ ယခင္ V5 series ထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ Feature မ်ားပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သံုးစြဲသူအားလံုး ႏွစ္ၿခဳိက္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္းလည္း Vivo မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူတစ္ဦးက ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ယခုမိတ္ဆက္ေရာင္းခ်မည့္ V7+မွာ High end product ျဖစ္ေၾကာင္း Vivo က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Vivo အေနျဖင့္ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ကို ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ျမင့္မားလာမည့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

FullViewTM Display ျဖစ္သည့္ V7+ သည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေဘာင္မ်ားကို အသံုးျပဳထားၿပီး ဖုန္းကိုယ္ထည္ အထက္ႏွင့္ ေအာက္တြင္လည္း ေနရာလြတ္ အနည္းငယ္သာ ခ်န္လွပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္အဝန္းသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္သည္။

-ကိုသက္