တယ္လီေနာမွ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုိင္မ်ားအတြက္ ဓာတ္အားကို ေလအားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွ ရယူမည္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေလအားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳကာ ရယူမယ္လုိ႔ တယ္လီေနာျမန္မာက စီအီးအို Mr. lars Erik Tellmann က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ Sustainability ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာၾကားခဲ့တာ

ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာ တယ္လီေနာရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္လ်က္ရွိေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ မီးစက္ေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး လည္ပတ္လ်က္ရွိပါတယ္။ မီးစက္ႀကီးကေနထြက္တဲ့ ဆူညံသံေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ မညီတဲ့အတြက္ ေလအားနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ ဆန္းသစ္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ ေလအားနဲ ့ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ တာ၀ါတိုင္ေတြကို လည္ပတ္သြားေစမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာဟာ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို ့နည္းလမ္းေကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္” လို႔ Mr. lars Erik Tellmann က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ တစ္တိုင္အတြက္ ဒီဇယ္လီတာ ၇၀၀ ခန႔္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ေလအားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္သံုးစြမ္းအင္နဲ႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ တာ၀ါတိုင္ ၁၀၀ ခန္ ့လည္ပတ္ေနကာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ တာ၀ါတိုင္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္ ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္စီစဥ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။