တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Barcamp TU-Hinthada 2017 က်င္းပမည္

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Barcamp TU-Hinthada 2017 ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္နဲ႔ ၁၉ ရက္ေတြမွာ က်င္းပ သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး

ေဒသအသီးသီးမွ နည္းပညာရွင္ေတြ၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ယခု က်င္းပမယ့္အခမ္းအနားမွာ ခန္႔မွန္းေျခ တက္ေရာက္သူဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ မွာ ခန္႔မွန္းေျခ တက္ေရာက္သူ ၁၅၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ ၂၀၁၆ မွာေတာ့ ၃၀၀၀ နီးပါးရွိခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါ တယ္။