တစ္ဂါလန္လွ်င္ မိုင္ ၃,၀၀၀ နီးပါး ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ေသာကားကုိ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့

ကေနဒါႏိုင္ငံ လာဗယ္တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္လွ်င္ မိုင္ေပါင္း ၂,၇၁၃.၁ မိုင္အထိ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာ ေရွ႕ေျပးပုံစံကားကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

လာဗယ္တကၠသိုလ္အဖြဲ႕သည္ ေရွ႕ေျပးပုံစံကားကို ဒီဇို္င္းထုတ္ၿပီး ယခုႏွစ္၏ Shell Eco-marathon Americas ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ဆုရရွိခဲ့သည္။ ၎ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တကၠသုိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားစြာသည္ ဓာတ္ဆီမွ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စသည့္ ေလာင္စာအမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳ၍ ေရွ႕ေျပးပုံစံကားမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ထိုကားမ်ားကို မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဒတ္ဒ႐ႈိဳတ္ၿမိဳ႕မွ စမ္းသပ္လမ္းတစ္ခုတြင္ ေမာင္းႏွင္ျပ၍ ေလာင္စာစြမ္းအင္ အသက္သာဆုံး ကားျဖစ္လာရန္ အားထုတ္ၾကသည့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လာဗယ္တကၠသုိလ္ အႏိုင္ရမႈသည္ ၂၀၁၆ ခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ဂါလန္လွ်င္ မိုင္ေပါင္း ၂,၅၈၅ ႏႈန္းေမာင္းႏွင္ထားသည့္ စံခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တိုရြန္တိုတကၠသုိလ္က တစ္ဂါလန္လွ်င္ ၃,၄၂၁ မိုင္ျဖင့္ ဆုရရွိခဲ့သည္။

လာဗယ္အဖြဲ႕သည္ ေရွ႕ေျပးပုံစံ ကားအခန္းက႑တြင္ ဓာတ္ဆီကားကုိ အဆိုျပဳတင္သြင္း၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ လာဗယ္ကားသည္
အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးၿပီး ေလသက္ေရာက္အားကို အသုံးျပဳထားကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည္။ ကားတြင္ ျမင္းေကာင္ေရအား ႏွစ္ေကာင္သာ ပါဝင္ၿပီး ကားအရွိန္ျမႇင့္သည့္အခါ အင္ဂ်င္ပိတ္သြားၿပီး ေရြ႕လ်ားေနမည္ ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္၂၀ ေမာင္းႏွင္ၿပီး အင္ဂ်င္ျပန္စတင္မီျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ ၉ မိုင္အထိ ေလ်ာ႔က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာဗယ္အသင္း
ဝင္တစ္ဦးကေျပာၾကား ဖူးသည္။

-စိုးထက္
Ref: BusinessInsider