ဆိုက္ဘာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ဆိုက္ဘာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ Cyber Space ေဆြးေႏြးပြဲကေန သိရပါတယ္။

မိတ္ဖက္၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ျပင္ပနည္းပညာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ INTERPOL, ASEANPOL နဲ႔ UNODC အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မိုးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ နည္းပညာထြန္းကားလာတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ့ ဆိုက္ဘာမႈခင္းအေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းေတြကို သိရွိနားလည္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ဌာနရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြအေနနဲ႔ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Internet ကိုေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ Cybercrime ဆိုင္ရာႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊၊ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆိုက္ဘာမႈခင္းေတြကိုစံုစမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆိုက္ဘာမႈခင္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံပစၥည္းေတြစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလာင္းကစားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသူရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ေတြသိရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။