ဆိုက္ဘာႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာႏိုင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းမည္

ဆိုက္ဘာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာႏိုင္ေစဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Cyber Space ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းလာၿပီျဖစ္လို႔ ဆက္သြယ္လုပ္ ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သက္ေရာက္မႈေတြဟာ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ IT လို႔ေခၚဆိုတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ အင္တာနက္ေတြဟာ Cyber Space နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာေတြ၊ ပစၥည္းကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး Cyber Space ေပၚကအယူအဆေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖန္႔ခ်ိလို႔ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Cyber Space ကေနၿပီး ကမာၻေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ိဳးစံုကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ IT နည္းပညာရွိလာတာေၾကာင့္ ကမာၻမွာျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုက ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့မည္း ဆိုက္ဘာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေစဖို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ လက္ရွိကမာၻႀကီးမွာ နည္းပညာ အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ ေနမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီး အဲဒါကိုသိရွိၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ တစ္ဦးခ်င္း တိုးတက္လာကာ တိုင္းျပည္လည္း တိုးတက္လာမယ္လို႔ ျမင္မိတယ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း