ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းကနည္းပညာအေပၚမွီခိုျခင္းအေပၚမူတည္

ဆိုက္ဘာလုံၿခံဳေရးက နည္းပညာေခတ္မွာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါသလဲဆိုရင္ အဖြဲ႕အစည္းက နည္းပညာအေပၚ ဘယ္လို ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ မွီခိုမႈရွိလဲ ဆိုတာ အေပၚ မူတည္တယ္္လို႔ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ဦးရဲသူရသက္က ေျပာပါတယ္။

“ဥပမာ – အလုပ္သမား(၃)ေထာင္ရွိတယ္။ Email users (၅၀) ရွိတယ္။ website တခုရွိမယ္။ company site ကို (၁)လ မွာ လူ (၁၅) ေယာက္ လာၾကည့္တယ္ဆိုရင္ ဒီ site အတြက္ လံုၿခံဳေရးက ေျပာပေလာက္ေအာင္ အေရးပါခ်င္မွ ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ဥပမာ – အလုပ္သမား (၁၂) ေယာက္ရွိမယ္။ Online user (၃) သိန္း ရွိတဲ့ mobile application ကို တာ၀န္ယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဆိုရင္ cyber security ဟာ အေရးပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ အဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ mobile application ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ (Cyber Intrusion) ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အဖြဲ႕အစည္းအျပင္ သူ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားတဲ့ သံုးစြဲသူ user (၃)သိန္းတို႔ပါ ထိခိုက္မႈ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးက ပိုမိုအေရးပါလာၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Microsoft ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကနဲ႔ ျပည္သူပိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းအားလံုးကို သူတို႔ရဲ႕ အင္တာနက္ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္း ပိုမိုစဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း