ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေပၚပါက နည္းပညာအကူအညီရယူႏိုင္

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚလို႔ရွိရင္ နည္းပညာအကူအညီကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီးရယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြအေနနဲ႔ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလို႔ရွိရင္ နည္းပညာ အကူအညီရယူႏိုင္ဖို႔ mmCERT အမ်ိဳးသားဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးဗဟိုဌာနကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာန၊ ဖုန္း ၀၁ ၆၅၀၈၉၁၊ ၀၆၇ ၃၄၂၂၆၃၃ နဲ႔ အီးေမးလ္ [email protected] ကို ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ငါးခုကို Defacement Attack နဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး သိသိခ်င္းတံုျပန္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာေတြကို mmCERT က အေၾကာင္းၾကားခဲ့လို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုုင္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ တယ္။ www.forestdepartment.gov.mm၊ www.dryzonegreening .gov.mm၊ www.tnrpmoecaf.gov. www.surveydepartment.gov.mm၊ www. myanmarchm.gov.mm၊ Website ၅ ခုကို Defacement Attack နဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတာလို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း