ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ျငင္းဆို

ၿပံဳယမ္းအေနနဲ႔ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ မရိွဘူးလို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး က်ိဳးေပါက္မႈတစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ရဲ႕ လူသိရွင္ၾကားစြပ္စြဲမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ပထမဆံုး တံု႔ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး။ အေမရိကန္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္မရိွတဲ့ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈေတြကိုလည္း တစ္ခုခ်င္းစီ တံု႔ျပန္ဖို႔ မလိုပါဘူး” လို႔ အထက္ပါ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ KCNA သတင္းေအဂ်င္စီကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ရန္စမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ဒါကို ၿပံဳယမ္းက လံုးဝသည္းခံေနမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အဆိုပါ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာပါတယ္။

ေမလကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုေတြ၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ အျခားကုမၸဏီေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: Reuters