ဆင္းမ္ကတ္ ႏွစ္ခုထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ဖုန္းကာဗာ ေစ်းကြက္ဝင္

Untitled-1.jpg

GSM ဆင္းမ္ကတ္ ႏွစ္ကတ္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ iPhone 5/5s ဖုန္းကာဗာကို ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဖုန္းကာဗာကို ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကာဗာအတြက္ အာမခံ ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူက iPhone 5 နဲ႔ 5s ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွာ အသုံးျပဳ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကာဗာမွာကိုက ဆင္းမ္ကတ္ ေပါက္ႏွစ္ခုနဲ႔ microSD ကတ္ေပါက္ေတြ ပါတယ္။ ဆင္းမ္ကေတာ့ GSM ကြန္ယက္သုံးပါ။ ဖုန္းေခၚဖို႔အတြက္ Keypad တြဲဖက္ပါဝင္ ပါတယ္။ iPhone ကေနေတာ့ Touch နဲ႔အသုံးျပဳ ႏုိင္မွာပါ။ ဒီကာဗာကေန Keypad စနစ္သုံးၿပီး ဖုန္းေခၚႏုိင္မွာပါ” ဟု ဘီႏိုးဂိမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၄င္း iPhone 5/5s ကာဗာတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ေသာ Keypad ခလုတ္၊ GSM 2G ကြန္ယက္ စနစ္သုံး ဆင္းမ္ကတ္ ေပါက္ႏွစ္ခု၊ LCD ျမင္ကြင္းတစ္ခုႏွင့္ MicroSD ကတ္ေပါက္တစ္ခု ပါဝင္ၿပီး သိုေလွာင္မႈ ပမာဏကို 32GB ထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ Built-in ဘက္ထရီ ပါဝင္ၿပီး အားအျပည့္ သြင္းထားပါက ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကို ၇ နာရီၾကာခန္႔ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အျပင္ ပုံမွန္ အသုံးျပဳပါက တစ္ရက္ၾကာခန္႔ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ခဲ၊ ေရႊ၊ အျဖဴ ကာလာသုံးမ်ဳိးရွိၿပီး တန္ဖုိး ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ဘီႏိုးဂိမ္းႏွင့္ ဂိမ္းဆက္စပ္ပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ ဖုန္း- ၃၈၉၀၃၁၊ ၂၅၆၄၁၇ တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

-ရဲထြဋ္ဝင္း